سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

سیلابس آموزش دوره‌های تخصصی RFID

شرکت آسا نرم افزار دوره آموزش تخصصي شناسه راديويي (RFID) را توسط اساتید مجرب برگزار مي‌نماید.
دوره‌ها به صورت فشرده و در دو مقطع مبتدی و پیشرفته برگزار میگردد.

سرفصل هاي دوره فشرده

زمان: یکروز

ردیف سرفصل‌ها
1 RFID Basics
2 The RF in RFID
3 Tag Knowledge
4 Interrogation Zone
5 Design Selection
6 Installation
7 Testing and Troubleshooting

سرفصل هاي دوره پیشرفته

زمان: یکماه

ردیف سرفصل‌ها
1 RFID Basics
2 The RF in RFID
3 Tag Knowledge
4 Interrogation Zone
5 Design Selection
6 RFID Peripherals
7 Installation
8 Testing and Troubleshooting
9 Site Analysis
10 Standards and Regulations
11 Security and Privacy