سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

راهکارهای خاص منظوره

استفاده از روندهاي خودكار براي جمع‌آوري داده از محيط،‌ اعم از اشياء، انسان يا حيوانات، با منظورهاي مختلف، اعم از ردگيري، شمارش، اجازه تردد، كنترل اصالت و صحت و... موضوعي نيست كه در يك يا چند حيطه محدود قرار گيرد. براساس تجربيات فني شركت آسانرم‌افزار به عنوان يكي از پيشروان صنعت RFID در ايران،‌ تعداد ارجاعات خاص‌منظوره در رابطه با استفاده از RFID براي رفع يك مشكل در صنعت يا جهت بهبود روند يك فعاليت، بسيار متنوع و غني بوده است و دايما به كاربردهاي آن در زمينه‌هاي مختلف،‌ افزوده مي‌شود.
برخورداري از دانش غني، آزمايشگاه مجهز و ابزارهاي متنوع، تجربه ارائه راهكار كامل (Total Solution) از تأمين سخت‌افزار، بررسي شرايط محيطي، نصب و استقرار، تهيه‌ي نرم‌افزار مربوطه تا آموزش‌هاي لازم، مجموعه‌اي را فراهم كرده است تا مراجعين محترم، با رغبت،‌ صورت مسأله را به اطلاع شركت آسانرم‌افزار برسانند و از راه‌حل، نحوه‌ي پياده‌سازي و هزينه‌هاي مربوطه مطلع گردند و انتخابي آگاهانه در اين زمينه داشته باشند.
تيم RFID شركت آسانرم‌افزار در تعامل با واحد تأمين سخت‌افزار اين شركت و واحد باتجربه و زبده‌ي نرم‌افزاري، آمادگي خود را جهت ارائه راهكارهاي متنوع،‌ ابراز مي‌دارد. برخي راهكارهاي تحليل و ارزيابي شده در اين شركت به شرح زير است:
• كنترل سرقت در حيطه‌هاي مختلف از قبيل سرقت جليقه نجات در هواپيما
• تخليه و امداد اضطراري در پالايشگاه‌ها
• پخش و توزيع محصولات مختلف خوراكي،‌ دارويي و...
• نگهداري و ثبت فراورده‌هاي خوني
• مديريت ناوگان حمل و نقل
• مدريت واگن‌ها در راه‌آهن و صنعت ريلي
• كنترل انبار چوب
• صنايع و فروشگا‌ه‌هاي پوشاك
• كنترل تردد در بندر
• مراقبت‌هاي پزشكي
• سيستم نگهداري و تعميرات مبتني بر RFID
• سامانه گارانتي
• مديريت همايش‌ها
• ردگيري اموال در فضاي
• كنترل دسترسي افراد
• لاگر دما در شركت دارويي
• كنتور هوشمند مبتني بر RFID
• انبار توليد صنايع مختلف
• خط توليد
• ...