سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

مراقبت های پزشکی

healthcare1

 معرفی


كاربرد RFID در بخشهاي مختلف پزشكي ، بهداشتي و درماني بسيار فراگير و روبه گسترش است. حيطه‌هاي استفاده از RFID در پزشكي مختلف است و موارد عامي كه هر سازمان ديگر نيز با آن روبه‌رو است، از قبيل تردد پرسنل، خودرو، ردگيري و مديريت تجهيزات و مستندات و... را پوشش مي‌دهد. اما به‌طور كلي اكثر كلينيك‌ها و مجتمع‌هاي بيمارستاني كه در راستاي افزايش كيفيت خدمت به مراجعين و از جمله بيماران، به استفاده از RFID تمايل دارند، آن را براي پي‌گيري بيماران، اعم از شناسايي آن‌ها و مکان ايشان، خودكارسازي عمليات تجويز دارو، نگهداري سابقه پزشكي و كمك به بيماران خاص يا بد حال در مواقع اضطراري، مد نظر دارند.
راهكار پيشنهادي آسانرم‌افزار در مديريت مراكز درماني، مزاياي زير را در پي‌خواهد داشت:

HealthcareSolution

 

خصوصيات سيستم


• فركانس انتخاب شده و جنس برچسب مورد استفاده براي بيماران، مبتني بر استانداردهاي ايمن است و حتي براي نوزادان نيز از لحاظ سلامت رواني و جسمي، مخاطره‌اي در پي نخواهد داشت.
• راهكار پيشنهاد در چند بخش است كه هركدام به صورت مجزا قابل انجام و پياده‌سازي است تا در صورت تمايل مشتري، بتوان آن را بخش‌ بخش، پياده‌سازي نمود. به عنوان مثال،‌ سيستم ثبت و ردگيري نوزادان، يا سيستم مديريت بيمار را مي‌توان به صورت مجزا پياده‌سازي نمود و تحويل داد.
• نرم‌افزار همراه با راهكار، كاربرپسند و ساده است و در صورت نياز، قابليت اتصال به نرم‌افزار جاري مورد استفاده در سيستم را پس از بررسي‌هاي اوليه خواهد داشت.

موارد استفاده


نگهداري و کنترل بيماران: خدمات اضطراري پزشکي و بيمارستان‌ها روزانه با مسائل اورژانسي زيادي روبرو مي شوند. آن‌ها مجبورند تعداد زيادي بيمار را به طور کاملا مطلوب و شايسته تحت نظر داشته باشند. بيمارستان‌ها و مراکز فوريت هاي پزشکي در قبال سلامتي و ايمني بيماران مسئول هستند. در صورت خروج بيماري از مكان خويش در بيمارستان، با راهكار آسانرم‌افزار مي‌توان آن بيمار را تحت نظر داشت و يافت.
راهكار پزشكي مبتني بر راديوشناسه آسانرم‌افزار همچنين سبب معالجه ايمن‌تر و سريعتر مي‌شود، زيرا شناسايي دقيق بيمار و صحت آن را با استفاده از موارد زير تعيين مي‌کند:
• دستبندهايRFID كه به دست بيماران بسته مي‌شود، مي‌تواند حتي در تختخواب هم خوانده شود بنابراين بيماران در هنگام خواب اذيت نمي‌شوند.
• مي‌توان بيماران داراي دستبند را توسط Reader هاي ثابت مستقر در راهروهاي موردنظارت قرار داد و در نتيجه شرايط بيمارهابه راحتي قابل کنترل است.
• با راهكار آسانرم‌افزار مي‌توان به همه يا بعضي اطلاعات مهم بيمار در زمان مراجعه به وي دستيافت و اين اطلاعات قابل انتقال به كامپيوتر هستند. بدين ترتيب اشتباهاتي از قبيل فراموشي بيمار، تجويز غيرصحيح يا در زمان نامناسب،‌ همگي قابل پوشش هستند.
مراقبت نوزادان و حذف اشتباهات مادر فرزندي:
هر گونه اشتباه در زمينه مادر– فرزندي مسئوليت بزرگي بردوش بيمارستان مي‌گذارد، اين مورد مي‌تواند به سهولت حذف شود. پرستاران در تولد كودك يك زوج برچسب به مادر و نوزاد مي‌دهند كه بعدا قابل مطابقت و تأييد است. همچنين درمواردي که کودک نياز به مراقبت اوليه و بيشتري دارد، خانواده نيز همچون مادر مشتاق هستند تا با عضو حديد خانواده خوش آمد بگويند. اگر نوزاد در ابتدا نياز به تحت نظر بودن داشته باشد، مراجعه به آن بسيار دشوار است زيرا او در ICU محصور شده است. با RFID، كودك علاوه بر اينكه به دقت تحت نظر است و اطلاعات سلامت وي مدام در حال نگهداري است،‌ امكان رويت اطلاعات سلامت وي توسط نزديكان، در رايانه، وجود دارد.
راهكار آسانرم‌افزار مي‌تواند به سرعت کار پرستاران ، افزايش امنيت و آسايش بيماران و افزايش دقت و صحت اطلاعات بيمار کمک نمايد. جهت اطلاع از جزييات راهكار،‌ با واحد بازرگاني تماس حاصل شود.