سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

محصولات مبتني بر RFID

آسانرم‌افزار موارد متعددي از محصولات مبتني بر برچسب‌هاي هوشمند را طراحي، تست، عرضه و پياده‌سازي نموده است. اهم محصولات پياده‌سازي و عرضه شده به شرح زير مي‌باشد. ما همچنين با برخورداري از متخصصين كارآزموده، آمادگي خود را براي سفارشات خاص منظوره و متفاوت اعلام مي‌داريم.

Product-RFID