سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

سيستم سفارشات خارجي

معرفي

امروزه سازمانها براي جلوگيري از راکد ماندن سرمايه در گردش خويش و از طرفي پرهيز از متحمل شدن هزينه هاي انبار کالا ها در صدد هستند که نياز هاي مورد نياز خود را با برنامه ريزي و به موقع تامين نمايند. دستيابي به چنين هدفي نيازمند تهيه و نگهداري اطلاعات کامل در رابطه با فروشندگان و تامين کنندگان قطعات خارجي از يک طرف و برنامه ريزي و پيگيري خريد هاي انجام شده از طرف ديگر مي باشد.
نرم افزار سفارشات خارجي با توجه به زمانبر و حجيم بودن خريد هاي خارجي ، امکان کنترل و برنامه ريزي اين گونه خريد ها را فراهم مي آورد. اين نرم افزار با نگهداري سوابق خريد، وضعيت مالي و آماري سفارشات گذشته، ابزار مناسبي را براي تصميم گيري مديران جهت خريد هاي آتي فراهم مي آورد.


امکانات و ويژگيهاي سيستم در يک نگاه

 • ثبت اطلاعات فروشندگان و نمايندگي هاي و طبقه بندي آنها بر اساس نوع کالاهايي قابل عرضه
 • ثبت اطلاعات کالا ها و مشخصات فني و تصويري به همراه طبقه بندي آنها
 • ثبت انواع ارز و پيگيري تغييرات نرخ ارز
 • ثبت کشور ها، گمرکات ، مرز هاي ورودي ، سازمانهاي مجوز دهنده و بازرسي
 • ثبت و مديريت درخواست هاي خريد از انبار
 • تشکيل پرونده سفارش از طريق انتخاب اقلام يک يا چند درخواست هاي خريد و پرسنل موظف به پيگيري سفارش
 • پيشنهاد و تعيين فروشندگان مناسب براي هر سفارش
 • ثبت استعلام از فروشندگان منتخب هر سفارش
 • ثبت پروفرماي هاي اوليه
 • تعيين پروفرماي نهايي هر سفارش با توجه به سوابق کاري، کيفيت کالا و قيمت هاي ارايه شده
 • ثبت اطلاعات فرم سفارش وزارت بازرگاني و چاپ آن
 • تکميل پرونده سفارش با توجه به:

     تصميمات مديريتي مانند ابطال يا تمديد سفارش
     اطلاعات مالي مانند هزينه هاي متفرقه ،گشايش اعتبار و حواله ارزي
     اسناد و مجوز هاي مختلف مانند اطلاعات بيمه ، بارنامه ها، عدل بندي، مجوز هاي گمرکي، گواهي مبدا ، فاکتور خريد و غيره

 • پيگيري وضعيت مالي و آماري و ترخيصي سفارش با توجه به اعلاميه ورود کالا به گمرک و شرکت
 • پيش بيني تاريخ هر مرحله سفارش بر مبناي وضعيت ورود کالا و تاخيرهاي اتفاق افتاده
 • امکان برنامه ريزي براي هر مرحله از سفارش
 • محاسبه قيمت تمام شده سفارش
 • تعيين مغايرت کالاهاي دريافتي با پروفرماي سفارش


نمونه اي از گزارشات سيستم

 • گزارش اطلاعات مختلف سفارشات به همراه وضعيت ان ها
 • گزارش آماري از وضعيت کالاهاي دريافتي يک سفارش يا مجموعه سفارش
 • گزارش درخواست هاي سفارش داده نشده
 • گزارش تاخير اقدامات سفارش
 • گزارش هزينه ها و قيمت تمام شده سفارش
 • گزارش خلاصه خريد از فروشندگان
 • امکان طراحي گزارشات اختصاصي بنا بر نياز کاربران و مديران