سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

لاگر دما

ثبت کننده دما در کلاس 3 RFID

واکسن و داروهای حساس به دما

 کنترل دمای مناسب واکسن ها و داروهای خاص، در انبار و حين جابجايي، همواره دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی است. دمای دقيق ميباست بصورت منظم اندازه گيری و ثبت شود.

کنترل جابجايي خون و فرآورده هاي خونيTemperature logger

به منظور اطمينان از سلامت خون و فرآورده هاي خوني بايد آنها در دماي دقيق نگهداري و جابجا شوند.

Logger LOG-IC® در سـه کشـور ايالات متحـده آمريکا، فرانسه و کانادا با 100% دقت مورد انتظار، تاييد شده است.
با استفاده از Probe ، تمام دماي ضبط شده در حافظه Tag از فاصله 35 سانتيمتري عمق داخل جعبه هاي مخصوص حمل خون و دارد، بدون نياز به باز کردن در جعبه يا خارج کردن Tag از جعبه خوانده ميشود.
 

ردگيري تغييرات دما با RFID

جمعيت صليب سرخ آمريکا، از آزمايشگاه RFID دانشگاه فلوريدا خواسته است تا جعبه هاي حمل خون را به RFID تجهيز کنند. بعد از آزمايش هاي متعدد، تنها راه حل براي پاسخ به معيار هاي مورد نظر، محصولات LOG-IC® بوده است.
مطابق استانداردهاي EN12830 که توسط آزمايشگاه فرانسوي Cemafroid وضع گرديده،Tag ها وProbe هاي LOG-IC® علاوه بر اينکه 100% دقت مورد نظر را با سرعت انتقال بالا تامين کرده اند، کاملا ضد آب است.
دستگاههاي LOG-IC® را ميتوان براي مانيتور کردن دما به مدت 30 روز متوالي با فاصله زماني هر 15 دقيقه ( يا به مدت چهار ماه با فاصله زماني 1 ساعت) برنامه ريزي کرد.

pdf-download

 دریافت کاتالوگ