سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

تجهيزات جانبي مورد استفاده در سيستم‌هاي RFID مقدمه چاپگرها،‌ برچسب‌زن‌ها و دستگاه‌هاي بازخورد، تجهيزاتي هستند كه گرچه ماهيت RFID ندارند، اما در اكثر پروژه‌هاي بزرگ RFID براي تكميل عملكرد سيستم مورد استفاده قرار مي‌گيرند. شناخت از اين ابزارها و خصوصيات آن‌ها و نكاتي كه بايد در استفاده از آن‌ها در سيستم‌‌هاي RFID مورد استفاده قرار گيرد،‌ در…
مباني آنتن در RFID   مقدمه آنتن‌ها و آشنايي با ويژگي‌هاي و تنوع آن‌ها به خصوص در فركانس‌ UHF در RFID نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كنند و عمكرد كلي سيستم را تحت تأثير قرار مي‌دهند. طراحي، شكل و اندازه، فاصله‌ي خواندن،‌ اطمينان خواندن،‌ تعداد خواندن‌هاي همزمان، فاصله‌ي نوشتن و سرعت خواندن، همگي در رابطه…
 معيارها ي انتخاب و استفاده از پورتال در RFID مقدمه Portal نوعي از برچسب‌خوان‌هاي RFID هستند كه معمولا برچسب‌ها از آن‌ها عبور مي‌كنند، اسم عام ديگر اين برچسب‌خوان‌ها،‌RFID Gate نيز هست اما RFID Portal مفهومي فراتر از RFID Gate دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. پورتال‌ها مي‌توانند ثابت (Stationary) باشند يا متحرك (Mobile). به عنوان مثال…
چك ليست پياده‌سازي RFID مقدمه سرمايه‌گذاران، مديران، كارشناسان و... در سازمان‌ها و شركت‌ها همواره براي برداشتن گام‌هاي بزرگ و سرمايه‌گذاري‌هاي حساس، به تصميم‌گيري صحيح و در نظر گرفتن همه‌ي جوانب نياز دارند. پياده‌سازي RFID در سازمان‌ها،‌ به ويژه در سطوحي مانند مديريت انبار،‌ تردد،‌ خط توليد و ...، بسيار حساس و سرنوشت ساز است.…

اخبار