سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

كاربرد راديوشناسه در مديريت بنادر   مقدمه: بهينه‌سازي و بهبود فعاليت‌ها و مديريت بنادر، با حجم وسيعي از فعاليت‌ها و تبادلات، امر حياتي و سودمندي به شمار مي‌رود. فناوري RFID در اين ميان به شيوه‌هاي مختلف مي‌تواند در بنادر مورد بهره‌برداري قرارگيرد. برخي از كاربردهاي RFID در بنادر عبارتند از: كنترل تردد و دسترسي افراد…
77 كاربرد RFID در ايران مقدمه واحد RFID شركت آسانرم‌افزار از بدو تشكيل، سال 1383، تاكنون ده‌ها و بلكه صدها ارجاع از سراسرنقاط ايران و حتي برخي از كشورهاي همجوار داشته است. ثبت ارجاعات و مشخصات مشتريان در سامانه مديريت مشتري اين شركت، شناخت دقيق‌تر از نيازهاي هموطنان، نگرش‌ ايشان به استفاده از RFID و…
 راهنماي جامع سيستم پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر RFID امروزه سامانه‌هاي كنترل تردد خودرو مبتني بر RFID، همانند سامانه‌هاي حضور و غياب كارمندان‌، به يك سامانه معمول و متداول بدل شده است و شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلف، براي كنترل تردد خودرو، از آن استفاده مي‌كنند. البته مزاياي متعدد RFID سبب استفاده از اين سامانه در پاركينگ‌هاي خصوصي و عمومي…
علل عدم موفقيت پروژه‌هاي RFID در ايران مقدمه فناوري اطلاعات با سرعت خيره كننده حركت روبه جلو خود را ادامه مي‌دهد و شركت‌ها و كشورها اعم از فقير و غني، راهي جز همراه نمودن خود با آن ندارند. در اين ميان RFID نيز كه از سابقه‌ي طولاني در عرصه فناوري اطلاعات براي شناسايي خودكار برخودار است،‌ هر…

اخبار