سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

مقاله ها

نصب و پیاده سازی

 

• طراحي و پياده‌سازي شبکه‌هاي ارتباطي Passive در ساختمان‌هاي اداري و تجاري (کابل‌کشي ساخت‌يافته مبتني بر استاندارد EIA/TIA 586, ISO 11801)

• ارائه ‌راه‌‌کارهاي‌ ايجاد شبکه‌هايLAN وWAN درسطوح‌‌مختلف‌‌‌ (‌ايجاد ‌و پياده‌سازي ‌شبکه‌هاي Point to Point وPoint to Multi Point ، MPLS) و شبکه‌هاي Intranet) ‌پيکربندي) انواع Router و switch هاي Cisco مطابق با توپولوژي درخواستي

• شبکه‌هاي ارتباطي بين‌المللي و اينترنتي و ماهواره‌اي (با اتکا به منابع خارج از شرکت)

• شبکه‌بندي تحتServer2008 و راه‌اندازي و تنظيم آن

• راه‌اندازي File server، FTP Server، Web server، Mail Server و Cache Server

• طراحي و راه‌اندازي ISP و تأمين خدمات آن و نـرم‌افـزارهاي مرتبط

• ايجاد راه‌کارهاي ارتباط شعبه‌هاي مختلف يک شرکت در نقاط مختلف با رويکرد‌هاي مختلف