سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

سخت افزار و شبکه

 

واحد شبکه‌‌ شرکت‌ آسـا نـرم‌ افـزار طيف وسيعي از خدمات شبکه را در سه زمينه‌‌ ‌کلي زیر عرضه می نماید.

مشاوره وطراحی شبکه                               نصب و پیاده سازی                                     آموزش